Wednesday, April 13, 2011

Perhubungan-Harriz Adry S1-04


Gambar ini menunjukkan dua orang anak yang sedang bersama memegang tangan.Mereka mungkin kawan yang ada perhubungan erat.Pada pendapat saya, mereka mungkin telah berkawan pada jangka masa yang lama.Pada pendapat saya, kebanyakan perhubungan perkawanan yang telah dibentuk pada usia yang muda ialah yang akan berlangsung lama.Mereka juga akan lebih erat jika mereka melayan mereka sebagai saudara sendiri.Hubungan yang amat erat juga akan menolong kawan mereka dalam masa yang susah.Jika seorang mempunyai ramai kawan rapat berbanding dengan musuh, dia akan menjadi seorang yang lebih riang.

No comments:

Post a Comment